Продукти

  Производството на Екотекс БГ ООД е насочено в две направления: елементи за филтрация на газове и течности и опорни кошове за филтърни ръкави
  Филтрация на газове

  Филтрация на газове

  ФИЛТЪРНИ РЪКАВИ И ДЖОБОВЕ

  Разполагаме с автоматични линии за висока производителност на заварен и троен надлъжен шев, гарантиращи качеството на шева.

  При производството на филтърни ръкави и джобове се използва иглонабит филц от полиестерни, акрилни, арамидни или други влакна. Филтърните платове могат да бъдат допълнително обработени (импрегнирани) за подобряване на повърхностната филтрация и улесняване на регенерацията.

  С правилния избор на подходящ материал, съвместно с производителя на филтърните платове, гарантираме срока на служба на филтърните ръкави и праховата емисия на изхода на прахоуловителната инсталация.

  Филтрация на течности

  Филтрация на течности

  ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФИЛТЪР-ПРЕСИ; ЗА ДИСКОВИ И ВАКУУМ-ФИЛТРИ
  ПЛАТНА ЗА БАРАБАННИ И ЛЕНТОВИ ФИЛТРИ

  Технологията за лазерно разкрояване на материалите, която използваме, осигурява бързина, високо качество на рязане и гарантираща точността на изпълнение.

  При производството на елементи за филтър преси или дискови филтри най-често се използва плат от полипропиленови влакна.

  За различните процеси предлагаме и други видове материали - полиестер, полиамид, PVDF.

  Платът може да бъде монофиламентен, мултифиламентен и комбинация моно-мултифиламент.

  Oпорни кошове

  Oпорни кошове

  ДИАМЕТЪР: 90mm - 160mm
  ДЪЛЖИНА: до 7500mm

  През месец май 2015г пуснахме в действие собствена линия за производство на опорни кошове (кошници) за филтърни ръкави.

  Диапазонът на произвежданите кошове е с диаметър между 90-160mm и дължина до 7500mm.

  Опорните кошове могат да бъдат съставени от една част или да имат делима конструкция от две и повече части.

  Количеството надлъжни телове е 8, 10, 12, 16, 20, 24бр.

  Линията е снабдена със система за контрол на качеството и автоматично повтаряне на лошите заварки.

  Други услуги

  Други услуги

  Лабораторен анализ на работили елементи
  Избор на подходящ плат
  Доставка на филтърни платове
  Доставка на филтърни платна за пневмоканали

  Чрез правилния избор на филтриращ материал сме в състояние да гарантираме ниска емисия на прах и дълъг срок на служба на филтърните елементи.

  Реализирали сме проекти в областта на:
  • Енергетика
  • Химическа и Циментова промишленост
  • Производство на каолин
  • Металургия
  • Производство на асфалтови смеси
  • Дървообработване
  Професионално оборудване и технологии

  Професионално оборудване и технологии


  Разполагаме с технологично оборудване за „заваряване” на филтърния плат, гарантиращо изключително високо качество на произвежданите елементи и кратки срокове за доставка.

  Заварен надлъжен шев:

  През 2005г. станахме първият български производител на филтърни ръкави, притежаващ линия за заварен надлъжен шев. Основното предимство на тази технология е, че не се използват конци и отпада перфорацията на плата от игли (както е при класическия надлъжен шев). Елиминира се възможността за протриване на конците при работа на ръкавния филтър и последващото разнищване на шева.

  Троен надлъжен шев:

  При платове, които не подлежат на заваряване (като m-Aramide, PTFE, P84), използваме автоматична линия за „безкраен“ троен надлъжен шев. Същата гарантира еднаква скорост на подаване по цялата ширина на плата. По този начин постигаме идеална цилиндричност на филтърните ръкави, снижаваме вероятността от протриване в опорните кошове и осигуряваме равномерна регенерация по цялата дължина на филтърния ръкав.

  Галерия